NASLOVNA

"Ravnica" DOO Bajmok se nalazi na pola puta između Sombora i Subotice, a obradive površine se protežu duž granice sa Mađarskom.

Preduzeće se bavi ratarskom i stočarskom proizvodnjom.

Ratarska proizvodnja se obavlja na 5500 ha obradive površine na kojima su zastupljene osnovne ratarske kulture: pšenica, kukuruz, suncokret, soja, šećerna repa, uljana repica.

U svom radu "Ravnica" DOO primenjuje savremenu tehnologiju poljoprivredne proizvodnje koja rezultira visokim prinosima svih ratarskih useva. Opremljena je poljoprivrednom mehanizacijom poslednje generacije sa kojom upravljaju obučeni radnici, čime se postiže visoka produktivnost rada.

Ratarstvo raspolaže i sa sušarom za žitarice i silosima smeštajnog kapaciteta 20000 t.

Stočarska proizvodnja se odvija na farmi svinja koja godišnje tržištu isporuči 20000 tovljenika, kao i farmi junadi kapaciteta 1000 komada u turnusu.

U ratarskoj i stočarskoj proizvodnji ukupno je zaposleno 142 radnika. Svake godine se investira u nabavku nove poljoprivredne mehanizacije i osavremenjavanje stočarske proizvodnje.

Redovna godišnja Skupština akcionara

Saziva se redovna godišnja Skupština akcionara Ravnica AD Bajmok koja će se održati dana 06.06.2018. godine u Bajmoku ...detaljnije >>>

Izveštaj nakon održane Sednica skupštine akcionara

Dana 04.04.2018. godine, u sedištu Društva na adresi Bajmok, Zubačište 72a, sa početkom u 09,00 časova, održana je Skupština akcionara ...detaljnije >>>

Sednica skupštine akcionara

Saziva se redovna godišnja skupština akcionara "Ravnica" AD Bajmok koja će se održati dana 26.05.2017. godine u Bajmoku, Zubačište 72a, sa početkom u 08:00 časova...detaljnije >>>