AKCIONARI

2018. godina


 

 


 

Redovna sednica Skupštine akcionara Ravnica AD Bajmok 06.06.2018.

 

 


 
 

Vanredna sednica Skupštine akcionara Ravnica AD Bajmok 04.04.2018.


 
 

2017. godina


 

Redovna sednica Skupštine akcionara 26.05.2017.

 


 
 

2016. godina


 

Vanredna sednica Skupštine akcionara 18.07.2016.

 

Redovna sednica Skupštine akcionara 03.06.2016.

 

 


 

Vanredna sednica Skupštine akcionara 17.02.2016.

 


 
 

2015. godina


 

Redovna sednica Skupštine akcionara 26.06.2015.

 

 


 
 

2014. godina


 

 


 
 

 
 

 
 

2013. godina


 

 

 

 

2012. godina


 

2011. godina